Pink dreams

Temat: chrzest świadomy i nieświadomy różnica między chrztem katolickim a ŚJ
...a przede wszystkim obowiązek świadczenia o Chrystusie słowem i życiem.(...) Zaleca się udzielać bierzmowania podczas Mszy św. (...) Obrzęd bierzmowania w czasie Mszy św. ma miejsce po liturgii słowa i składa się z następujących części: a) przedstawienie kandydatów do bierzmowania, B) homilia biskupa, c) odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, d) włożenie rąk z modlitwą o dary Ducha Świętego, e) namaszczenie krzyżmem św., f) modlitwa powszechna (specjalna), g) na zakończenie Mszy św. udziela się uroczystego błogosławieństwa. Jeżeli obrzęd bierzmowania ma miejsce poza Mszą św., składa się z następujących części: a) pieśń na wejście (najlepiej hymn do Ducha Świętego), B) modlitwa wstępna, c) liturgia Słowa. Liturgia sakramentu przebiega tak, jak w obrzędzie podczas Mszy św. (por. p. 8). Po modlitwie powszechnej następuje: d) odmówienie...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=3359Temat: kto kręci kazanie !
Trzebinia kręcimy pozdro Elwirka od sąsiadów :) To koniecznie musicie po sezonie przyjechać na wódkę do mnie. Będziemy długo i wytrwale omawiać wyższość czytania ewangelii nad czytaniem pisma świętego i przewagę kazania nad modlitwą powszechną:-)) A w przyszłym sezonie zapewne zaowocuje to standaryzacją przedstawiania mszy świętej w video-pamiątkach ślubnych, bo kurrwa mać, to tak być nie może, żeby jedni sobie robili 6 minut, a inni 45:-)))
Źródło: foton.kalisz.pl/forum/viewtopic.php?t=14136


Temat: Jakie mieliście złe przygody związane z kościołem?
...chrześcijańskim, takich jak: abstynencja od napojów alkoholowych, przynajmniej na okres młodości, wyrzeczenie się palenia tytoniu itp. 5. Bierzmowanie, podobnie jak I Komunia św., jest uroczystością całej parafii. Dlatego w łączności z przygotowaniem kandydatów ma iść przygotowanie całej wspólnoty Ludu Bożego. Dokonuje się ono przez kazania na Mszach św. niedzielnych, modlitwę w intencji przystępujących do tego sakramentu (np. modlitwa powszechna we Mszy św., godzina św., adoracja itp.), ogłoszenia parafialne, spotkania z rodzicami i świadkami bierzmowania. Przed samym bierzmowaniem należy urządzić dla kandydatów, świadków i rodziców dzień skupienia połączony ze spowiedzią. Zaleca się zachęcanie wiernych, aby jak najliczniej przybyli na uroczystość bierzmowania. 6. Ponieważ sakrament bierzmowania ściśle jest związany z pozostałymi...
Źródło: fanton.nazwa.pl/napromieniowani/forum/viewtopic.php?t=155


Temat: Zmiany socjologiczne w środowisku kameruńskim
...zawartego małzeństwa nałóżcie sobie obrączki. Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej mówiąc: N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego mówiąc: N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Następuje potem modlitwa powszechna. Mam nadzieje, ze sie komus sprzyda
Źródło: foton.kalisz.pl/forum/viewtopic.php?t=16214


Temat: Komentarze na Boże Ciało
...Wprowadzenie do liturgii s?owa B?g na pustyni cudownie karmi? sw?j lud mann?, kt?ra by?a zapowiedzi? Eucharystycznego Chleba. Chrystus nazwa? siebie Chlebem daj?cym ?ycie wieczne. Chleb Eucharystyczny jednoczy ludzi z Bogiem i mi?dzy sob?. Po?ywaj?c wi?c Cia?o Chrystusa Eucharystycznego, budujemy wsp?lnot? Ko?cio?a i ju? tutaj nawi?zujemy ??czno?? z Bogiem, kt?ry przez ten Chleb udziela nam swego ?ycia i posila w drodze do nieba — nowej Ziemi Obiecanej. Modlitwa powszechna. Chrystus sta? si? naszym Chlebem, by nas zgromadzi? w jedno i obdarzy? ?yciem, zgromadzeni wi?c tutaj, zanie?my nasz? wsp?ln? modlitw? w intencjach wszystkich ludzi. Eucharystia jest pokarmem w drodze do zbawienia — pro?my za Ko?ci??, by karmi? pielgrzymuj?cy lud Bo?y w drodze do niebia?skiej ojczyzny. R. Chryste, ?ywy Chlebie, wys?uchaj tej modlitwy. Eucharystia jednoczy ludzi — pro?my za wszystkich chrze?cijan, by...
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=2747


Temat: hm .... :))"
...Świętym Benedyktem XVI, następcą św. Piotra, i w ten sposób gwarantem naszej jedności w wierze". Rzecznik Episkopatu, nawiązując do tematyki obrad KEP, powiedział też dziennikarzom, że będą one poświęcone m.in. dyskusji nad powstającym dokumentem społecznym Episkopatu w związku z coraz większym ubóstwem w Polsce, 20-leciu działalności Caritas Polska oraz zmianom w polskiej wersji mszału. Przykładem takiej zmiany może być modlitwa powszechna odmawiana w Wielki Piątek, dotycząca modlitwy za Żydów. Obecne tłumaczenie, zawierające słowa: "Żydzi niegdyś byli narodem wybranym" ks. Kloch określił jako nieszczęśliwe. Jak zaznaczył, nie brzmi ono ani soborowo, ani poprawnie. Stąd też nowe tłumaczenie brzmi: "Módlmy się za Żydów, do których najpierw Pan Bóg przemówił, aby pomógł im zostać w miłości Jego imieniu i wierności Jego...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=19480


Temat: Modlitwa powszechna na I rocznicę śmierci Jana Pawła II
Mam takie pytanko. Ot?? chc? napisa? modlitw? powszechn? na msz? ?wi?t?, podczas kt?rej b?dziemy obchodzi? I rocznic? ?mierci Papie?a Polaka. Dlatego te? pomy?la?em, ?e co? ciekawego przyjdzie wam do g?owy i pomo?ecie mi, aby nasza wsp?lna modlitwa powszechna mog?a zosta? przeczytana w t? uroczyst? msz
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=565


Temat: Wielka sobota połączona z rezurekcją!!
ToMeK, z tego co si? orientuje to mo?na pomin??...nie jest obowi?zkowa! Czemu Ty zawsze na ko?cu dajesz wykrzyknik Wiem, ?e jest nieobowi?zkowa - ale w "rozk?adzie jazdy" ustalonym z ceremoniarzami modlitwa powszechna by?a, a wi?c mia?a by? odczytana. Tylko ?e biskup si? rozmy?li?.
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=600


Temat: [ P ] Modlitwa powszechna
Modlitwa powszechna Ojcze nasz, któryś jest i był w niebiesiech, gdzie umieściła Cię troskliwa wiara nasza święć się Twe Imię pełne darowanej chwały Królestwo Twoje zabłąkanych cieniów przyjdź a wola Twoja na niebie i w ziemi jednako mądra łaską niech nas darzy I chleb powszedni zbaw goryczy Panie, aby nie dławił rozmodlonej krtani i winy odpuść (te niezapomniane wzajem) i od wszelkiego złego zbaw nas pokusami (6 X...
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=4406


Temat: Jakie mieliście złe przygody związane z kościołem?
...(Div. cons. naturae). Obecne obrzędy W wyniku odnowy liturgicznej, obecne obrzędy sakramentu bierzmowania są następujące: - przedstawienie kandydatów biskupowi; - przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych; - odnowienie przyrzeczeń chrzestnych; - modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami; - udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna; - modlitwa powszechna; - błogosławieństwo końcowe. 1. Odnowione obrzędy zalecają, aby sakramentu bierzmowania udzielać w czasie Mszy świętej. Jaśniej bowiem ukazuje się wtedy ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim. Bierzmowanie, podobnie jak inne sakramenty, prowadzi do Eucharystii, dlatego najwłaściwszym momentem udzielania tego sakramentu jest Msza św. Po Ewangelii, proboszcz, lub ktoś w...
Źródło: fanton.nazwa.pl/napromieniowani/forum/viewtopic.php?t=155


Temat: modlitwy..
znów ja muszę stukać najwięcej:)eh... ten mój egoizm... mam dwie "ulubione" MODLITWA POWSZECHNA OGŁOSZONA PRZEZ PAPIEŻA KLEMENSA XI hm... a może Wy ja znacie? ona jest w brewiarzu "kapłańskim"... w dodatkach:) a jak nie to wystukam:) a druga to przepiękna Modlitwa zaufania... "Ojcze mój, daję się na Ciebie. Zrób ze mną, co Ci się podoba. Cokolwiek uczynisz- dziękuję Ci. Gotów jestem na wszystko, aby tylko Twoja wola spełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę niczego...
Źródło: kamienica.lodz.dominikanie.pl/forum/viewtopic.php?t=13


Temat: Notowanie nr.1410 ew. z Grunwaldu
A zakończyć? Modlitwą powszechną?
Źródło: wforum.lp3.pl/viewtopic.php?t=3198


Temat: Kurs fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii
...wiernych i Kolekta. Wszyscy wspólnie uczestniczą w akcie pokuty i śpiewie hymnu Chwała na wysokości Bogu. b) Liturgia Słowa Czytanie mszalne (jedno lub dwa) odczytuje lektor, psalm śpiewa kantor, schola lub organista. Ewangelię czyta diakon lub kapłan. Podczas uroczystej celebracji może wystąpić procesja z Ewangeliarzem. Po tym następuje homilia i jako odpowiedź wiernych - wyznanie wiary (Wierzę w jednego Boga). Tę część kończy modlitwa powszechna obejmująca w formie wezwań wszystkie intencje Kościoła c) W liturgii Eucharystii wyodrębniamy następujące części: 1. przygotowanie darów ofiarnych. Przy śpiewie zgromadzonego ludu przynosi się na ołtarz dary, których celem są materialne potrzeby liturgii, utrzymanie duchowieństwa oraz zaopatrzenie ubogich (w formie składki pieniężnej). Na końcu przynoszony jest chleb, wino i woda. Może się to odbyć w...
Źródło: ttf.tarnow.art.pl/forum/viewtopic.php?t=119


Temat: http://breviarium.blogspot.com/
...zaczęli mnie sadzać na nowo informując mnie, że Msza Św. będzie... na siedząco... Już w tym momencie cała się w sobie skurczyłam i zrobiło mi się niedobrze, i zaczęłam żałować, ze przyszłam na tę Mszę Św... Ewangelia na siedząco... kazanie było o monitorze komputera (jako o oknie do nieba... ???) – ksiądz wyjaśnił to specjalnie dla mnie po angielsku, bo wszystko inne było po maltańsku (i byłam jedyną nie-Maltanką na sali)... modlitwa powszechna była na siedząco... ofiarowanie... ksiądz nadal siedzi... (zerkając co chwila na komórkę)... Przeistoczenie... KSIĄDZ NADAL SIEDZI!!! NA SIEDZĄCO CELEBRUJE NAJCUDOWNIEJSZĄ PRZEMIANĘ CHLEBA I WINA W CIAŁO I KREW CHRYSTUSA!!! NA SIEDZĄCO SKŁADA PRZENAJŚWIĘTSZĄ OFIARĘ Z JEGO CIAŁA I JEGO KRWI!!! Uklękłam na Przeistoczenie (a wraz ze mną może 2-3 osoby) i nie wiedziałam, co mam powiedzieć Ukrzyżowanemu, w...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=10641


Temat: Ciekawe doświadczenia...
...Wymowy nie trzeba tłumaczyć. Innym ciekawym elementem tego spotkania była przysięka wypowiadana przez przyszłych małżonków trzymajacych sie za obie ręce. Słowa narzeczonego: i będę twoim obrońcą i opiekunem (...) nadały uroczystosci niepowtarzalny charakter II) Niedziela: Uczestniczyłem w niedzielnej mszy w małej wspólnocie katolickiej. Kameralny drewniany budynek, mała kaplica. Bardzo duzo chętnych do udziału. Nietypowa modlitwa powszechna (bo intencje wypowiadają wierni, to o co akurat chcą się pomodlić) i ofiara zbierana do koszyka przekazywanego z rąk do rąk. Widać było, że kazdy czuje się częścią tego zgromadzenia... A po mszy spotkanie ogrodzie dookołą kaplicy. Sok, ciasto, potem wspaniały obiad i mały kiermasz. Zbieraliśmy pieniądze na pomoc małej rodzinie z dalekiego kraju. Ciesze się, że mogłęm tego doświadczyć, ufam tym ludziom, po...
Źródło: wiazowna.info.pl/noweforum/viewtopic.php?t=68


Temat: Co się dzisiaj działo w Kościele
U mnie o JPII niestety ani słowa. Jedynie ksiądz rzucał kartkami z modlitwą powszechną po całym prezbiterium :/
Źródło: apostol.pl/forum/viewtopic.php?t=3068


Temat: 7 września - msza św. w Katedrze
Może z mojej strony będzie to naiwne, ale jeszcze raz przypominam o prośbie księdza Darka o włączenie się w tę mszę.Jestem przekonany, że przeczytanie czytania, modlitwy powszechnej lub komentarza, czy też włączenie się w procesję z darami nie przekracza możliwości studenta należącego do naszego DA. Zostały dwa dni..... czytanie- Paweł B. modlitwa powszechna- Andrzej P., komentarz- Jacek Z., procesja z darami- Paulina R., Marysia B., Karolina K.,
Źródło: dakana.pl/forum/viewtopic.php?t=302


Temat: Diakonia muzyczna
Oczywiście DDM obstawia Eucharystię piątkową i sobotnią - Tylko mieliśmy już próbę, więc po zawodach, że tak powiem ale nie wiem - czy są posługi typu dary, komentarze, modlitwa powszechna - więc może chciałabyś skontaktowac się z diakonią liturgiczną??
Źródło: bydgoszcz.oaza.pl/mateusz/forum/viewtopic.php?t=46


Temat: Modlitwy wiernych
Z tego co pamiętam są jakieś wskazania co do kolejności modlitw: pierwsza za Kościół, druga za papieża itp. Nie. Kolejność jest taka: 70. Modlitwa powszechna obejmuje zazwyczaj następujące intencje: a) w potrzebach Kościoła, b) za rządzących państwami i o zbawienie całego świata, c) za ludzi doświadczonych różnymi trudnościami, d) za miejscową wspólnotę. I zamiast tego prosimy Cię Panie w środku wezwań, daj polecamy Ci, zwłaszcza, że raz masz tę wersję z prośbą, raz z polecaniem. A po wezwaniu można po prostu zachować chwilę ciszy. Mi się to bardzo...
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=3794


Temat: Eucharystia oazowa
Myślę, że dobrym pomysłem aby zjawiało się więcej osób, byłoby animowanie mszy w czwartki o 18 przez całą naszą wspólnotę. Czytania, dary, modlitwa powszechna, oczywiście obstawa, śpiew. Wyznaczymy jakieś dyżury, zrobi się grafik i każdy ma odpowiedzialną fuchę, bo w służbie naszemu Panu!:):):)
Źródło: bydgoszcz.oaza.pl/mateusz/forum/viewtopic.php?t=54


Temat: Wesele dwunarodowosciowe
...absolutnie zadnych problemow papierkowych - bralismy cywilny w Niemczech w PL wystawiono nam zaswiadczenie po okazaniu aktu urodzenia i zlozeniu wniosku i oplaty praktycznie od reki... w Niemczech przetlumaczylismy przez tl przysieglego, oddalismy w USC i po krzyku - jedyny maly cien - to ten, ze polskie dokumenty sa wazne przez 3 miesiace... musielismy doniesc jeszcze jedno zaswiadczenie... co do koscielnego - msza bedzie glownie po polsku, ale np. jedno czytanie, modlitwa powszechna, fragmenty kazania i przysiega bedzie po niemiecku...
Źródło: nacalezycie.pl/viewtopic.php?t=60


Temat: RS Mników 2009 - Msza Św - funkcje
Tradycyjnie szukam chętnych do uświetnienia Mszy w Mnikowie poprzez służbę "przy ołtarzu". Do obstawienia są: 1 czytanie 2 czytanie Modlitwa powszechna Psalm Woda święcona - K9 Jeżeli byłby ktoś chętny proszę o info na PW.
Źródło: poludnie.nazwa.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=7685


Temat: Dzień skupienia w Zaczerniu - podaj dalej
...- formacja w szkole podstawowej oparta na programie Służby Ołtarzowi Pana: a)kl. 3- kandydat b)kl. 4- ministrant ołtarza (posługa darów) c)kl. 5- ministrant kadzidła, pontyfikaliów, choralista (posługa kapłanowi z elementami akolitowania) d)kl. 6- ministrant światła, krzyża (procesje) praktycznie zakończenie formacji na akolitę młodszego i otrzymanie znaku posługi - formacja w gimnazjum oparta na Służbie Słowa Bożego: a)kl. 1- modlitwa powszechna (orate universalis) b)kl. 2- komentator c)kl. 3- nauka lektorstwa *w kl.3 następuje wybór dlaszej formacji: do wyboru: Akolita młodszy, lektor młodszy, kantor młodszy. Po wyborze otrzymanie błogosławieństwa i krzyża. - formacja w szkole średniej odbywa się osobno w każdej wyżej wymienionej grupie. Wychodzi na to, że w kl.maturalnej następuje wybór, czy chcemy daną posługę pełnić dlaej i na stałe. Jeżeli...
Źródło: lsorzeszow.fc.pl/viewtopic.php?t=254


Temat: Wesele dwunarodowosciowe
z tymi przyspiewkami w wersji fonetycznej to super pomysl, dzieki, ania u nas msza bedzie tez po polsku Pyska, ja mam meza Niemca, slub odbedzie sie w Polsce chociaz beda tez elementy niemieckie (moj wujek - ksiadz mowi biegle po niemiecku, wiec problem z tlumaczem odpada) czytanie bedzie jedno, ale w dwoch jezykach, modlitwa powszechna tez w dwoch jezykach, jeszcze nie wiem jak z przysiega, ale to malo wazne, bo bierzemy tylko slub koscielny a nie konkordatowy - cywilny juz mamy co do wesela - chcemy zapytac moja nauczycielke niemieckiego z liceum, czy nie zgodzi pobawic sie w tlumacza, bo nie chcialabym zaprzatac tym glowy gosciom weselnym
Źródło: nacalezycie.pl/viewtopic.php?t=60


Temat: Prośba o rozpisanie mszy ślubnej
...1. OBRZĘDY WSTĘPNE - POwitanie nowożeńców i gościu u wejścia do kościoła - Procesja przez kościół do ołtarza - Pozdrowienie zebranych i słowo wprowadzające - Akt pokuty - Glora - Kolekta 2. Liturgia Słowa Bożego - Czytania biblijne wraz ze śpiewami międzylekcyjnymi - Homilia 3. Liturgia sakramentu -Pytania dotyczące istoty małżeństwa -HYmn do Ducha Świętego -Zawarcie małżeństwa -Poświęcenie i nałożenie obrączek - modlitwa powszechna 4. Liturgia Eucharystyczna - w czasie przygotowanie darów nowożeńcy mogą przynieść do ołtarza chleb i wino - Gdu sotsuje się formularz mszalny "za nowożeńców", wtedy prefacja jest własna - Po Modlitwie Panskiej opuszcza się embolizm i udziela się błogosławieństwa nowożeńcom - Nowożeńcy mogą przyjąc Komunie Świętą pod obiema postaciami 5. Obrzędy zakończenia
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=4146


Temat: ale jaja
...małzeństwa nałóżcie sobie obrączki. Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej mówiąc: N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego mówiąc: N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Następuje potem modlitwa powszechna. Mam nadzieje, ze sie komus sprzyda Very Happy Very Happy Very Happy Obrzędy małżenstwa w czasie Mszy świętej PIERWSZA FORMUŁA POWITANIA Najmilsi, przybyliście do naszej światyni, aby w obecności kapłana oraz wspólnoty Kościoła Chrystus Pan uświęcił , utwierdził waszą miłość. Chrystus uświęcił was już w sakramencie chrztu, a teraz błogosławi waszej miłości oraz umacnia was przez sakrament...
Źródło: foton.kalisz.pl/forum/viewtopic.php?t=16225


Temat: kto kręci kazanie !
Jak można pominąć tak istotne fragmenty uroczystości jak czytania oraz homilia, czy modlitwa powszechna. oczywiście pomijam niektóre pieśni a i tak mam minimum 45 minut ceremonii w kościele.Przeciez to dokumentalne nagranie, pamiątkowe. Nikt nie narzeka, wszystkim sie podoba bo lepsze to niż 15 tańców z wesela. Kameruję tak już ponad 1o lat i mam swoje sposoby dopracowane.
Źródło: foton.kalisz.pl/forum/viewtopic.php?t=14136


Temat: Obyczaje ? Obrz?(tm)dy ?
...nowożeńców. Następuje teraz błogosławieństwo obrączek i nałożenie ich wzajemne przez małżonków, jako znak miłości i wierności małżeńskiej. Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, a następnie czyni to żona wypowiadając przeznaczone na ten moment słowa. (Imię) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Liturgia sakramentu kończy się modlitwą powszechną, która obejmuje nowożeńców, ich bliskich oraz potrzeby całego Kościoła. Podane intencje należy dostosować do okoliczności. Wskazane jest, aby nowożeńcy uczestniczyli w ustaleniu brzmienia wezwań modlitwy powszechnej. Intencje podaje kantor albo sam kapłan. W grupach dobrze przygotowanych można je rozdzielić na członków rodziny nowożeńców. Także nowożeńcy mogą podać intencje dotyczące ich...
Źródło: weseleforum.pl/viewtopic.php?t=699


Temat: 30.05.2009 Czuwanie modlitewne w wigilię zesłania Ducha Św.
Drodzy Przyjaciele zapraszamy was serdecznie na czuwanie które odbędzie się na przełomie 30-31 maja 2009r. Program wygląda następująco: 20.00 – Powitanie, zawiązanie wspólnoty 20.15 - NIESZPORY + Apel 21.00 - KONFERENCJA: ‟Chrzest w Duchu Świętym i dary charyzmatyczne” Litania do Ducha Świętego Modlitwa powszechna o dary Ducha Świętego 22.30 - EUCHARYSTIA z modlitwą o uzdrowienie ok. 0.30 - AGAPA: kawa, herbata, posiłek – zapraszamy ok. 1.30 - UWIELBIENIE: Modlitwa uwielbienia Modlitwa o wylanie Ducha Świętego ok. 3.30 – WYJŚCIE NA WSCHÓD SŁOŃCA dla chętnych (wytrwałych, żywych, przytomnych) a następnie zakończenie cichą JUTRZNIĄ miejsce: KRAKÓW, PARAFIA MISJONARZY SALETYNÓW UL. CEGIELNIANA (niedaleko...
Źródło: forum.oaza.kalinowe.pl/viewtopic.php?t=36


Temat: czy trzeba chodzic na Mszę św.
Dla mnie coś takiego jak wierzący-niepraktykujący to jakiś oksymoron. Owszem, jest wielu ludzi, którzy nie chodzą do Kościoła jednak mimo to wiedzą, że Bóg istnieje, są ludzie, którzy nie chodzą do Kościoła i tłumaczą to brakiem czasu. Najważniejszym etapem Mszy Świętej jest Przeistoczenie, chleb zmienia się w Ciało Pana Jezusa. Ważna jest również Ewangelia, czytania (Liturigia Słowa), modlitwa powszechna, modlitwa Ojcze Nasz, którą odmawia się wspólnotowo, ważne jest również Błogosławieństwo. Ale z tego wszystkiego jest najważniejsza Eucharystia. Ilu księży - tyle kazań, każdy ksiądz powie co innego, niekiedy księża dodają do kazań swoje poglądy, przez co może się zrobić mały mętlik... Tak więc chodzenie do Kościoła dla samego kazania nie jest najlepszym wyborem...
Źródło: apostol.pl/forum/viewtopic.php?t=2695


Temat: Bierzmowanie z biskupem.
...–P –M  Modlitwa Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego…  modlitwa biskupa i zgromadzonych kapłanów (z wyciągniętymi rękami) Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa… – po niej +M +P  namaszczanie kandydatów (podać olej – po lewej stronie biskupa) – po namaszczaniu –P –M  lavabo po namaszczaniu  ew. na czas Credo +P  modlitwa powszechna LITURGIA EUCHARYSTYCZNA  procesja z darami (ew. obrazki)  przygotowanie ołtarza; okadzenie ołtarza, biskupa i wiernych  Modlitwa nad darami – po niej zdjąć piuskę  Prefacja 53 lub 54  Modlitwa Eucharystyczna – wstawka o bierzmowaniu (po Przeistoczeniu)  po Komunii, gdy biskup usiądzie – lavabo, potem podać piuskę  Modlitwa po komunii...
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=3624


Temat: Wielki Tydzień
...stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich którzy go słuchaja.Po aklamacji "Dla nas Chrytstus stał się posłuszny aż do śmierci a była to śmierć krzyżowa dlatego Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię" słuchamy opisu Męki Pańskiej według św Jana.Jan stał najbliżej,był przy ostatnim tchnieniu Jezusa.Po krótkiej homilii powinna na chwilę zapaść cisza.Następnie rozpoczyna się uroczysta Modlitwa Powszechna.Diakon stojąc na ambonie śpiewa wezwanie,po modlitwie w ciszy celebrans z miejsca przewodniczenia odmawia modlitwę.Wierni zachowują postawę stojącą.W ten wyjątkowy dzień
Źródło: rms.salwatorianie.pl/rms/Forum_Mlodych/viewtopic.php?t=42


Temat: 12 września - msza św. w Zespole Szkół Katolickich
Lista funkcji na tę Mszę: Komentarze- Andrzej P. Czytanie I- Kamyk Czytanie II- Paweł O. Modlitwa powszechna- Darek Procesja z darami-Ania R., Marysia B. , Krzysztof K., Potrzebne są również osoby, które przygotują komentarze i modlitwę powszechną.[Jacek] Mamy komplet! Super dzięki wszystkim. Szczegóły wkrótce.
Źródło: dakana.pl/forum/viewtopic.php?t=303


Temat: Inny modlitewnik na Triduum
Niezale?nie jaki jest okres - w mojej parafafii s? w u?yciu tylko takie ksi?gi: 1) Msza? Rzymski 2) Podr?cznik s?u?by bo?ej Archidiecezji Krakowskiej (S? w tym wszystkie nabo?e?stwa eucharystyczne, i inne - poza msz? ?w.) 3) Lekcjonarze, ewangeliarz 4) Modlitwa powszechna 5) Agenda (jak trzeba co? po?wi?ci?, etc). 6) Rytua?y (??ub, chrzest, bierzmowanie, dzie? chorych) 7) U organisty - ca?y stos ?piewnik?w siedleckiego + rytua? do ?lubu + nuty (dominuje Bach) Do r??nych rozwa?a? i adoracji , to ksi??a sami sobie przynosz? jak?? ksi??eczk? ( + ewentualnie siedleckiego), lub co? pisz? - albo m?wi?.
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=1459